top of page
ייעוץ פסיכולוגי להתמודדות עם טראומה ותסמינים פוסט-טראומטיים

אירוע טראומטי מתייחס לאירוע קיצון שאינו נכלל בטווח האירועים הנורמטיביים של חיי האדם, לדוגמה מוות פתאומי של אדם קרוב, תקיפה אלימה כלפי האדם או אדם קרוב אליו. האירוע הטראומטי יכול להיחוות באופן ישיר, כלומר ש"זה קרה לי", או באופן עקיף דרך הזדהות וסיפורם של אנשים הקרובים לנו. האדם ניחן ביכולת אמפתיה והזדהות שמהווים מקור חוסנו, אך גם חושפת אותו לכאב לב בשל סבלו של האחר. יתר על כן, ניתן לחוות אירוע טראומתי מתוך צפיה בסרטונים ומדיה. אירועי ה-7 באוקטובר ואירועי מלחמת חרבות ברזל רווים באירועים מחוללי טראומה בעוצמה ותדירות שלא ראינו כמותם מאז השואה. 


טראומה יוצרת שבר בנפש, אירוע מסכן או אלים מערער את הנחות היסוד עליהם מתבססת התודעה שלנו ביום יום. הנחות כגון "העולם הוא מקום בטוח", "יש לי יכול שליטה במתרחש בחיי", "האדם הוא טוב ביסודו", הן טבעיות ומסייעות להתנהל בשגרה. אך טראומה מנפצת הנחות אלו, והדבר יכול להוביל להופעת תסמינים דחק ותסמינים פוסט טראומטיים. 
 

אירועים טראומטיים עלולים לייצר תסמינים פוסט טראומטיים ואף להתקבע לכדי הפרעה פוסט טראומטית (PTSD). הפרעה פוסט-טראומטית מתאפיינת בתסמינים של היזכרויות בלתי נשלטות מהאירוע, הימנעות מגירויים הקשורים לאירוע, שינויים במצב רוח (אשמה, בושה, פחד, כעס) ובמצב הקוגניטיבי (ניתוק חשיבתי, קשיי היזכרות). ניתן לאבחן הפרעה פוסט-טראומטית רק חודש לאחר האירוע הטראומטי. במהלך החודש הראשון צפויים להיות תסמינים מסוג זה, אך אילו נחשבים טבעיים ואינם מעידים על מצב כרוני או פתולוגי.


מצב של הפרעה פוסט טראומטית משקף קושי לעכל ולעבד נפשית את האירוע הטראומטי. לאחר חשיפה לטראומה נפש האדם זקוקה להחלמה, איחוי ויצירה מחודשת של משמעות וערך.

 
חשוב לדעת כי מרבית האנשים מחלימים ספונטנית ומרבית התסמינים הפוסט טראומטיים חולפים בחלוף זמן מהאירוע, אך ליווי פסיכולוגי יכול לזרז החלמה והתאוששות ואף למנוע התפתחות של הפרעת פוסט טראומה. ישנם מגוון של שיטות וגישות לטיפול בטראומה, חלקם מתמקדות בעיבוד האירועים הטראומתיים והבנת משמעותם עבור האדם, וחלק מהשיטות מתמקדות חיזוק יכולות התמודדות והמשאבים של האדם בתקופה הנוכחית בחלוף הסכנה. הגישה הטיפולית נבחרת יחד עם המטופל/ת במטרה לשקף את הרצונות וההעדפות שלו/ה.  

במצבי משבר לעיתים האינסטינקט שלנו הוא להיכנס למצב ״מאובן״ הישרדותי. מצב זה, לא מאפשר לחשוב באופן גמיש ויצירתי על התמודדות מיטיבה עם הקשיים. טיפול פסיכולוגי בימים אלה יכול לסייע להפחית את המצוקה הרגשית, להפיג חלק מהבדידות ולאפשר לנו לחשוב באופן יותר גמיש על מנת לסגל התמודדות יותר טובה עם המשבר.

הייעוץ סביב משבר המלחמה יתמקד ב: 

  • עיבוד של אירועים והבנת משמעותם והשלכותייהם על הפרט

  • התמודדות עם אובדן ושכול, עיבוד האבל על האדם שאבד

  • תקשורת בין-אישית אפקטיבית בין קרובים

  • הבנה של גורמי המצוקה האישיים שהתקופה הנוכחית מציפה ואסטרטגיות להתמודדות עימם

bottom of page