top of page

שינויים משמעותיים בחיים כגון מעבר להורות, הגירה, שכול, גירושין או יציאה לגמלאות, מצריכים הסתגלות מחודשת ועלולים להוביל למצבי משבר ודיכאון הפוגמים באיכות היחסים הבין-אישיים עם הסביבה הקרובה.  פסיכוטרפיה בין-אישית הינה שיטת טיפול קצרת מועד ומובנית המתמקדת בשינויים בין-אישיים אלה, אשר הוכחה מחקרית כיעילה בהתמודדות עם מגוון של מצביים קליניים, בפרט מצבי דכאון. 

הטיפול אורך כ-12-16 פגישות של 50 דקות פעם בשבוע, ומתמקד בהווה ובקשר בין השינוי בחיים והשלכותיו על הסביבה הבין-אישית ועל הרווחה הנפשית, במטרה להביא להורדת הסימפטומים של דכאון. 

הטיפול מתאים למי שחווה קשיים רגשיים כתוצאה מאבל, דכאון אחרי לידה, הפלות ואי-פריון, גירושין ויציאה לגמלאות. 

טיפול בין-אישי (IPT)
bottom of page